Κυριακή στο Ζάππειο - Στατική εκδήλωση ιστορικών οχήματων

 

Picture_754

 

Picture_793

 

Picture_776

 

Picture_813

 

Picture_796

 

Picture_639

 

Picture_778

 

Picture_779

 

Picture_594

 

zappeio_eooe