Ετήσια Συνάντηση ATH.M.C 2015

To ATHens Mini Club (ATH.M.C), υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Οχημάτων Εποχής (Ε.Ο.Ο.Ε).

Διοργάνωσε με επιτυχία την "14η Πανελλήνια Συνάντηση Classic Mini" στην πόλη της Καλαμάτας στις 21 & 22 Νοεμβρίου 2015.